Winners of The first International Caricature Portrait Festival (Beijing 2018)

The First International Caricature Portrait Festival 2018 Beijing China..

30 Excellent Prize:
Liu Jiahui TWAIN, China, (Conor McGregor)
Zhang XIAODONG, China, (Michael Jackson)
Mauricio PARRA, Colombia, (The Rolling Stones)
Shankar PAMARTHY, India, (Mark Elliot Zuckerberg)  
Hamid GHALIJARI, Iran, (Nelson Mandela)
Arash FOROUGHI, Iran, (Charles Robert Darwin)
David HOUSH, Iran, (Albert Einstein)
Mi FENGGUANG, China, (George Bernard Shaw / Lu Xun)  
Hamid SOUFI, Iran, (Mohandas Karamchand Gandhi)
Du MENG, China, (Edison Arantes do Nascimento)
Zhu ZIZUN, China, (Boat Tracker)
Guo YE, China, (Fidel Castro)
Yang ZHONGBAI, China, (Elizabeth II)
Kamil YAVUZ, Turkey, (Inonu)
Huang ZHAOMING, China, (Bertrand Russell)
Zheng HUAGAI, China, (Chen Qiang)
Shahram SHIRZADI, Iran, (John Forbes Kerry)
Li LEKANG, China, (Woody Allen)
Huseyin CAKMAK, Cyprus, (Fidel Castro)
Aref NIAZI, Iran, (Salvador Dali)
Wang XIZHEN, China, (Hayao Miyazaki)
Tomoko OGAVARA, Japan, (Angela Dorothea Merkel)
Wang ZHILING, Hongkong China, (Eileen Chang)
Shang YAWEI, China, (Usain Bolt)
..... ................. , (Najib Mahfouz)
Slava KAZANEVSKYI, Ukraine, (Hemingway)
Walter ARTOLA, Uruguay, (Pablo Neruda)
Horia CRISAN & Bogdan PETRY, Romania, (Thomas Edison)
Jiang WENBING, China, (Putin)
Djoko SUSILO, Indonesia, (Confucius)
---------------
Rules >>
Source >>