In Law

The issue of "Immunity to civil rights" continues to be discussed with the Decree No. 696, which many politicians, lawyers and 11th President Abdullah GÜL have spoken about, including many.


  The issue of "exemption of civilians from jurisdiction" continues to be debated. The uncertainty in the matter and its openness to interpretation are said to cause irreparable consequences for the country and its citizens in the future.

On December 24, 2017, Sunday, December 12th, article no. 696 of the Decree Law was put into the agenda of the country.
The topic of "exemption from jurisdiction in Sivill" continues to be discussed with Article 121, which politicians, lawyers and 11th President Abdullah GÜL spoke to on many people, including them.

The uncertainty in the matter and its openness to interpretation are said to cause irreparable consequences for the country and its citizens in the future.

Decree Law 696 (Article 121):

"Regardless of whether they carry an official position or not, they will not have legal, administrative, financial and criminal responsibility for the actions of the coup and terrorist acts on 15/7/2016 and the actions of them in the continuation of their actions.

What Did They Say? ..
- Abdullah GÜL (11th President): "I am concerned, I hope that you will be considered."
- TÜSİAD: "Last KCCs should be corrected."
- Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU (Former YARSAV President): "The current administration is a coup administration, open invitation to civil war, incentive issue."
- Text FEYZİOĞLU (President of the Union of Bar Associations of Turkey): "Terrified. Not in this tribal state. People squeeze the head with each other in the street."
- Atila KAYA (MHP MV): "The final nail is stuck in the coffin of the rule of law."
- Meral AKSENER (Good Party Chairman): "It will cause people to kill each other."
- Akif BEKİ (Journalist-Writer): "There is no legal binding on the corrections of the rulers of the ruling ..."
- Mustafa KARAALİOĞLU (Journalist-Writer): "The KCK crisis indicates that the OHAL should be finalized."
- Elif ÇAKIR (Journalist-Writer): "There will not be a needy law substance."
- Ertuğrul ÖZKÖK (Journalist): "This is a very dangerous 'statutory decree'.
- Barış YARKADAS (CHP MV): "Everybody who is not AKP is a potential criminal."
- Ersan ŞEN (Lawyer): "This is not forgiveness, it is complete immunity."
- Abdulkadir SELVİ (Journalist), he dismissed himself on the same day: "KHK should be corrected, even to come to the Assembly."
- Cevdet YILMAZ (Minister of Development): "Do not worry citizens without terrorism."
- Vice President of the Grand Unity Party (BBP) Ahmet GURHAN: "The opponents are PKK subcontractors"
- Binali YILDIRIM (Prime Minister): "No corrections will be made."


---

Siyasilerin, hukukçuların ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL'ün de aralarında bulunduğu bir çok kişinin üzerinde konuştuğu 696 sayılı KHK ile "Sivillere yargı muafiyeti" konusu tartışılmaya devam ediyor..

 "Sivillere yargı muafiyeti" konusu tartışılmaya devam ediyor.. Maddedeki belirsizlik ve yoruma açık olması, gelecekte ülke ve yurttaşları için onarılmaz sonuçlara neden olacağı belirtiliyor..
24 Aralık 2017 Pazar günü akşam açıklanan 696 sayılı KHK'nın 121. maddesi, bir anda ülke gündemine yerleşti.. 
Siyasilerin, hukukçuların ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL'ün de aralarında bulunduğu bir çok kişinin üzerinde konuştuğu 121. madde ile "Sivillere yargı muafiyeti" konusu tartışılmaya devam ediyor..
Maddedeki belirsizlik ve yoruma açık olması, gelecekte ülke ve yurttaşları için onarılmaz sonuçlara neden olacağı belirtiliyor..

696 sayılı KHK (121. madde):
“Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleşen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin, fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu olmayacak."

Ne Dediler?..
- Abdullah GÜL (11. Cumhurbaşkanı): "Kaygı verici, gözden geçirileceğini ümit ediyorum."
- TÜSİAD: "Son KHK’ler Düzeltilsin."
- Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU (Eski YARSAV Başkanı): "Mevcut yönetim bir darbe yönetimidir. İç savaşa açık davetiye, teşvik söz konusu."
- Metin FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği Başkanı): "Dehşet içindeyim. Kabile devletlerinde olmaz bu. İnsanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak."
- Atila KAYA (MHP MV): "Hukuk devleti tabutuna son çivi çakılıyor."
- Meral AKŞENER (İyi Parti Genel Başkanı): "İnsanların birbirini katletmesine neden olacaktır."
- Akif BEKİ (Gazeteci-Yazar)"İktidar sözcülerinin düzeltmelerinin hukuki bir bağlayıcılığı yok ki…"
- Mustafa KARAALİOĞLU (Gazeteci-Yazar): "KHK krizi, OHAL’in sonlandırılması gerektiğini gösteriyor."
- Elif ÇAKIR (Gazeteci-Yazar)"İzaha muhtaç kanun maddesi olmaz."
- Ertuğrul ÖZKÖK (Gazeteci): "Çok tehlikeli bir ‘kanun hükmünde kararname’ bu.
- Barış YARKADAŞ (CHP MV): "AKP'li olmayan herkes potansiyel suçlu."
- Ersan ŞEN (Hukukçu): "Bu çıkarılan af değil, tam bir dokunulmazlık."
- Abdülkadir SELVİ (Gazeteci), kendini aynı gün içinde tekzip etti: "KHK düzeltilmeli, hatta Meclis'e gelmeli."
- Cevdet YILMAZ (Kalkınma Bakanı): "Terör bağlantısı olmayan vatandaşlar endişe etmesin."
- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet GÜRHAN: "Karşı çıkanlar PKK taşeronları"
- Binali YILDIRIM (Başbakan) : "Hiç bir düzeltme yapılmayacak."

   


***

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   


---

GAZETE MANŞETLERİ

   

   

***
Name List:
Akdağ SAYDUT
Aslı ALPAR
Atay SÖZER
Emre ULAŞ - "Yeniçağ" Gazetesi
Ercan AKYOL- "Milliyet" Gazetesi
Halit ŞEKERCİ
Hayati BOYACIOĞLU
Haydar IŞIK
Hüseyin ASLAN
Hüseyin DİLİBAL
İbrahim ÖZDABAK - "Yeniasya" Gazetesi
İbrahim TUNCAY
Koral ERAT
Köksal ÇİFTÇİ
Latif DEMİRCİ - "Hürriyet" Gazetesi
'Leman' Mizah Dergisi
Mehmet TEVLİM
Musa KART - "Cumhuriyet" Gazetesi
Mustafa YILDIZ - "İz" Gazetesi
Nuhsal IŞIN
Sait MUNZUR
Sefer SELVİ - "Evrensel" Gazetesi
Yasin HALAÇ, Belgium B